Värtan Cup

Värtan Cup i Gäddfiske
Värtan Cup i gäddfiske arrangerade första gången 1997 - dvs. i 26 år med undantag av Pandemi-tiden 2020 och 2021 då tävlingen ställdes in.
Värtan Cup har varit Sveriges "kult-tävling" och var först i såväl Sverige och i övriga Världen att köra lagtävling i gäddfiske med Catch & Release!
Tävlingen är en båtlags-tävling i gäddfiske för 2-3 manna lag.
 Prispallen 2022: 1:a team  Tourettes 2:a team Seaflower Lures 3:a team Annell & Co
Värtan Cup tar en paus!
Utvecklingen av fiskbestånden på Stora Värtan genom åren har dessvärre inte gått åt rätt håll. Predation av framförallt Kinesisk mellanskarv har etablerat Stockholms största koloni just på ön Västerskär på Stora Värtan.
Länsstyrelsen har räknat in ca 2500 aktiva bon (2-5 fåglar/bo) vilket bidragit till minskad mängd fisk som i sin tur påverkat beståndet av större rovfiskar.
Vi hoppas att våra myndigheter och beslutsfattare tar sina förnuft till fånga och åtgärdar de problem Stockholms skärgård och i synnerhet Stora Värtan s har idag.
Fler faktorer som miljön för yngelöverlevnad, Säl, strömmingstrålning i Östersjön mm påverkar givetvis också situationen.
Resultat, Historia - för att se statistik genom Värtan Cup's historia