Catherinsänken

av Darts
45 kr

Catherin original är ett klassiskt blysänke som är enkelt att byta. Kan användas både som fast eller glidande sänke.

Tack vare skåran i centrumpinnen och sänket kan du sätta dit, tag av eller byta sänke snabbt utan att du behöver knyta om!

You recently viewed

Clear recently viewed