Pinjong för 2-stiftsbroms

av ABU Garcia
140 kr
Pinjongen sitter i vevgavelns mitt och greppar tag i spolen och driver spolen vid invevning.
Pinjongen passar till 2-stiftsbromsar och finns för båder vänster- och högervevade klassiska Ambassadeurer samt för olika utväxlingar 5,3:1 och 6,3:1.

Obs! Du kan inte bara köpa en annan pinjong för att ändra din utväxling på rullen! Köp hela drevsatsen!

You recently viewed

Clear recently viewed