ShadTeez - 10 cm

av Westin
15 kr
Shadjiggen Westin ShadTeez är en mångsidigt bete. ShadTeez är riktigt lättfiskat, på med en passande jiggkrok med rätt vikt för just det djup du har tänkt fiska på.

You recently viewed

Clear recently viewed