UT Spolaxellager Keramhybrid 4x10x4 (2st.) Ink Olja

av Sportfiskeboden
339 kr
I ett kullager som roterar med mycket hög hastighet utvecklas mycket värme i kulorna och lager-banorna som kyls och hålls rena endast av oljan i lagret. När lagret blir varmt expanderar kulorna av värmen vilket minskar lagrets olika delars inbördes toleranser. Föroreningar i form av smuts, korrosion eller partiklar i lagret åstadkommer snabbt skador på kulorna och så snart en kula är skadad är det bara en tidsfråga innan den skadat banan och lagret börjar väsnas och går tungt. Stållager med mycket snäva toleranser är mycket känsligare än standardlagren då ett snävare lager lätt går varmt vilket lätt leder till ett lavinartat slitage.

För att erbjuda maximala prestanda utan krav på ständiga underhållsinsatser, har UT Reel Technology tagit fram en unik serie kapslade keramhybridlager. Lagrens kulor är tillverkade i en specialkeram som är extremt hård men har mycket låg friktion. De ingående metalldelarnas design har noggrannt balanserats för sin uppgift och allt är tillverkat av rostfritt stål. Toleranserna på ingående delar har optimerats noga mot materialegenskaperna för att ge ett lager med bästa accelerationsförmåga och högvarvsegenskaper, utan att bromsa den fria rotationen vid lägre varvtal eller kräva att rullen skruvas isär efter varje fisketur. 

Toleranssättningen på varje ingående komponent i lagret har optimerats av UT Reel Technology för ABU:s Ambassadeur 5000 och 6000-serier, stum flätlina och beten 5 – +100 gram och kan inte jämföras med de generella toleranser kullagerindustrin i normala fall tillämpar.

Säljes i par inkl. Rocket Fuel Yellow Label

You recently viewed

Clear recently viewed